Czym jest architektura i jakie są jej rodzaje?

Architekt Barczewo

Sieć to inaczej zbiór materialnych, dokonanych przez człowieka obiektów, jakie mają przysłużyć się ludziom, zarówno jednostkom, jak i pełnym społeczeństwom. Możemy do niej odpowiedzieć nie tylko budynki, lecz i drogi, mosty, elektrownie, i nawet ławki, ogrodzenia czy chodniki. Pojęcie toż stanowi odpowiednio złożone, dlatego w obecnym artykule wyjaśniamy, czym stanowi architektura i rozpatrujemy jej style.

Czytaj więcej